Home

Hoe het begon

In december 2014 wordt bij één van de leden van de stichting, de ziekte van Parkinson op 48 jarige leeftijd vastgesteld. Dat dit grote gevolgen heeft in zijn leven en dat van zijn gezin en ook vrienden mag duidelijk zijn.

In 2015 besluiten een aantal vrienden  letterlijk te laten zien dat ze in deze situatie met Jan mee willen lopen. Ze gaan met een groep van ongeveer 15 lopers, waaronder Jan, de Tocht om de Noord lopen. Hierbij laten de lopers zich door diverse particulieren en bedrijven sponsoren om op die manier geld voor de Parkinson Vereniging in te zamelen. Deze actie krijgt ruime aandacht van de regionale media.

Drie jaar later, hebben de vrienden die het initiatief namen in 2015 de zaken formeel geregeld en is er een Stichting opgericht zodat zaken goed en transparant geregeld kunnen worden.

 

De doelstelling van de stichting Strijd tegen Parkinson

Zoals omschreven in bij de inschrijving van de KvK: 

Activiteiten SBI-code: 94993 -Steunfondsen (niet op het gebied van
welzijnszorg)
Het financieel ondersteunen van onderzoek naar- en
begeleiding rondom de ziekte Parkinson (fondsenwerving).

 

Artikel 2 uit de oprichtingsakte:

1. De stichting heeft ten doel:
a. het financieel ondersteunen van onderzoek naar- en begeleiding rondom de
ziekte Parkinson.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen ten
behoeve van instellingen en personen die onderzoek doen naar de ziekte
Parkinson en/of begeleiding geven rondom de ziekte Parkinson.
De stichting tracht bedoelde fondsen onder meer te verwerven door deelname van
vrijwilligers aan sponsorlopen.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
4. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de voorziene
werkzaamheden van de stichting.