Privacy- en cookiebeleid

Disclaimer
Stichting Strijd tegen Parkinson sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Stichting Strijd tegen Parkinson worden gewijzigd.

Privacy-statement
Strijd tegen Parkinson zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik.

Donateur
Bij de registratie als donateur zullen we u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij de registratie invult worden bewaard zolang het donateurschap actief is.
Bij het aanvragen van een donateurschap, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
• geslacht*
• voorletters en achternaam*
• NAW-gegevens*
• telefoonnummer
• e-mailadres*
• geboortedatum*
• IBAN bank- of gironummer*
• betalen via factuur of automatische incasso*
• hoeveel u per bepaalde frequentie betaalt

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het toesturen van de jaarlijkse factuur of het automatisch incasseren van uw gift

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen en te registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op ‘accepteren’ te klikken, geef u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Door op ‘instellingen’ te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics.

Google Analytics
Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview.
(http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html)

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u donateur bent van de Stichting, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar info@strijdtegenparkinson.nl